Europejskie Centrum Solidarności
Check-in
Check-out

Make a direct reservation with BONUM10 discount code and gain 10%!

Europejskie Centrum Solidarności

01 of June 2021

WYSTAWA STAŁA ECS LAUREATKĄ NAGRODY DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO / EUROPA NOSTRA 2021

Najważniejsza nagroda Unii Europejskiej w obszarze dziedzictwa kulturowego trafiła do ECS, laury zebrała wystawa stała. Międzynarodowe jury dostrzegło rolę ekspozycji w popularyzacji działań na rzecz praw człowieka, praw pracowniczych i politycznych oraz podkreślanie wagi obywatelskiego zaangażowania. 

Zapraszamy do zwiedzania - ECS mieści się w budynku położonym 800 metrów od Hotelu Bonum !

https://ecs.gda.pl/

Show on the map
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close