Hotel Bonum Gdańsk
  • main 2
  • main3
  • pokoje2
  • Telefon: +48 58 304 78 10
    Email: recepcja@hotelbonum.pl
    Zadzwoń po RABAT!
    Gwarantujemy najniższą cenę!!!